Nội Thất Nguyễn Sơn – Hình ảnh công trình tháng 9-2017

Những công trình được thiết kế và thi công trong tháng 9 năm 2017 bởi Nội thất Nguyễn Sơn

Công trình nhà anh Vĩnh – Đường F325 Tp. Đồng Hới

Công trình nhà anh Vĩnh – Đường F325 Tp. Đồng Hới

Công trình nhà anh Vĩnh – Đường F325 Tp. Đồng Hới

Công trình nhà anh Vĩnh – Đường F325 Tp. Đồng Hới

Công trình nhà chị Hiền  – Bắc đường Trần Hưng Đạo –  Tp. Đồng Hới

Công trình nhà chị Hiền  – Bắc đường Trần Hưng Đạo –  Tp. Đồng Hới

Công trình nhà chị Hiền  – Bắc đường Trần Hưng Đạo –  Tp. Đồng Hới

Công trình nhà dì Thành  –  Tp. Đồng Hới