Nhà chị Hoàn – Đồng Mỹ

Nhà chị Hoàn ở Đồng Mỹ – Đồng Hới  do Công ty TNHH TMDV Nội Thất Đẹp thiết kế và thực hiện.

0001_phong vo chong 0002_phong vo chong

Phòng ngủ chính.

0003_phong con trai

0005_phong con trai

Phòng ngủ con trai