[Hình Ảnh]Nguyễn Sơn tham gia hội chợ Vietbuil Hà Nội và tham quan tại Nga.

Năm 2016 Nguyễn Sơn đã có chuyến tham quan một số gian hàng của các hãng sản xuất trang thiết bị nội thất do Nguyễn Sơn phân phối ở hội chợ Vietbuil Hà Nội và tham quan tại Nga.

Tham quan gian hàng nhãn hiệu Cariny, Haller

Gian hàng nhãn hiệu CARYSIL

Gian hàng nhãn hiệu CARYSIL

Sản phẩm Máy lọc nước chính hãng Nga do Nguyễn Sơn nhập khẩu và phân phối

Sản phẩm Máy lọc nước chính hãng Nga do Nguyễn Sơn nhập khẩu và phân phối