Hettich

hettich

Hettich hân hạnh chào mừng quí khách. Kỹ thuật cho đồ nội thất là lãnh vực nghề nghiệp và niềm đam mê của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi đặt tiêu chuẩn cho chức năng, chất lượng và tính dễ sử dụng. Hettich là biểu tượng cho sự cộng tác thành công với công nghệ sản xuất đồ nội thất và sản xuất thiết bị điện gia …