Công Trình Đầu Xuân 2017

Các công trình Nguyễn Sơn thiết kế và thi công đầu Xuân 2017.

Công trình Bếp gỗ tự nhiên nhà chú Thuận – Đồng Hới

Công trình Bếp gỗ tự nhiên nhà chú Thuận – Đồng Hới

Công trình bếp Arcrylic nhà dì Thanh – Hà Huy Tập

Công trình bếp Arcrylic nhà chú  Việt – Đồng Hới